Λειτουργικά Συστήματα (Operating Systems)

Η In-house Solutions θέλοντας να ικανοποιήσει κάθε σύγχρονη τεχνολογικά απαίτηση των πελατών της είναι σε θέση να προσφέρει Λογισμικό το οποίο λειτουργεί κάτω από το πιο δημοφιλή Λειτουργικά Συστήματα όπως :

  • Microsoft Windows 9x/2000/XP
  • Microsoft Windows 2000/2003 Server
  • Novell 5.x/4.x/3.2
  • BSD UNIX
  • LINUX

Τύποι Λογισμικού – Αρχιτεκτονική

  • Multi user
  • Client / Server
  • Thin-client