Σύνδεση με το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα

Το Inhouse e-Shop Connector είναι ένα εργαλείο ενοποίησης (Integrator) σε πραγματικό χρόνο που προσφέρει απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ του Inhouse ERP & CRM και του e-Shop σας.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δυστυχώς δεν γνωρίζουν την δυνατότητα της αυτόματης και αμφίδρομης διασύνδεσης μεταξύ του ERP και του Eshop τους, χάνοντας έτσι τις μοναδικές δυνατότητες και το ανταγωνιστικό πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει.

Μέσω μιας γέφυρας (connector) η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να συνδέσει και να ”γεφυρώσει” το χάσμα μεταξύ του εμπορικού προγράμματος και της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου κάθε επιχείρησης, αυτοματοποιώντας τις λειτουργίες μεταξύ τους.

Inhouse e-Shop Connector
Inhouse e-Shop Connector

Πως λειτουργεί

Καταγράφει όλες τις συναλλαγές παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο και αυτόματα ενημερώνει τις αποθήκες, την λογιστική και το CRM.

Παράγει αυτόματα όλα τα απαραίτητα έντυπα όπως τιμολόγια και αποδείξεις χωρίς να απαιτείται άλλη επεξεργασία ή άλλη εισαγωγή στοιχείων.

Παρακολουθεί τη διαδικασία εκτέλεσης των παραγγελιών και συνδέει τις παραγγελίες με την απαραίτητη παραγγελιοδοσία για τους προμηθευτές σας.

Επικοινωνεί με τους προμηθευτές σας. Υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μαζί τους και σας δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το σύστημα Inhouse-CRM ενημερώνεται αυτόματα για τους πελάτες που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, και τις προτιμήσεις τους.

Στην πραγματικότητα, η σύνδεση του Inhouse ERP & CRM με το ηλεκτρονικό σας κατάστημα αφορά την σύνδεση των βάσεων δεδομένων της επιχείρησής σας με το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποτε ένας πελάτης καταχωρεί μια on-line παραγγελία, το ηλεκτρονικό κατάστημα και το σύστημα back office αντιλαμβάνονται την ίδια και μοναδική συναλλαγή πώλησης.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται την παραγγελία και την συνδέει με τον πελάτη ενώ το σύστημα back office την καταγράφει, ενημερώνει το CRM, ενημερώνει τις αποθήκες, εκδίδει τιμολόγια ή αποδείξεις και εκτελεί την παραγγελία.


Γιατί το χρειάζεστε

Η σύνδεσή του inhouse ERP με το ηλεκτρονικό σας κατάστημα σας παρέχει οφέλη που περιλαμβάνουν:

Σημαντικά βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών. Ταχύτερους χρόνους ανταπόκρισης.

Αυξημένες δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Μεγαλύτερος αυτοματισμός σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε μεγαλύτερο όγκο εργασιών.

Μειωμένα κόστη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μεγαλύτερη ακρίβεια – εφόσον το web store και τα συστήματα back-office έχουν πρόσβαση και μοιράζονται τα ίδια δεδομένα, μειώνονται οι πιθανότητες για λάθη.

Καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου των στελεχών σας.

Λήψη και αυτόματη ενημέρωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο και στις δυο πλατφόρμες π.χ. διαθεσιμότητα προϊόντων

Καλύτερη και ευκολότερη διαχείριση αφού μέσω της διασύνδεσης ο διαχειριστής αποκτά μία συνολική εικόνα της επιχείρησης του σε πραγματικό χρόνο

Πολύπλοκα σενάρια εξυπηρέτησης παραγγελιών (εγκρίσεις, πιστωτικός έλεγχος, picking, packing, διεταιρικές συναλλαγές, πολλαπλά υποκαταστήματα κ.λπ.).

Δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη καταχώρηση δεδομένων ή χειροκίνητη εκτέλεση εργαλείων import.

Πλεονεκτήματα του Inhouse e-Shop Connector
Πλεονεκτήματα του Inhouse e-Shop Connector
Λειτουργίες του e-Shop Connector με μια ματιά
  • Εισαγωγές/Εξαγωγές Κατασκευαστών.
  • Εξαγωγή/Εισαγωγή κατηγοριών και υποκατηγοριών (περισσότερες από μία κατηγορίες δέντρων εάν χρειάζεται).
  • Εισαγωγή/Εξαγωγή των ειδών.
  • Εισαγωγή/Εξαγωγή εικόνων ειδών.
  • Εισαγωγές/Εξαγωγές τιμών ειδών.
  • Εισαγωγή/Εξαγωγή παραλλαγών (Variations) ειδών.
  • Εισαγωγή/Εξαγωγή επιλογών προϊόντων, χαρακτηριστικών προϊόντων και ιδιοτήτων προϊόντος και οι αξίες τους.
  • Εισαγωγή/εξαγωγή περιγραφών προϊόντων συμπεριλαμβανομένου πολύγλωσσου περιεχομένου.
  • Αυτόματη και χειροκίνητη ενημέρωση καταχωρήσεων και διορθώσεων.

Ο Inhouse e-Shop Connector υποστηρίξει δύο τεχνολογικές επιλογές:

Web Service (Rest API & Hooks): Ο σύγχρονος και ενδεικνυόμενος τρόπος σύνδεσης on-Line.

Database Connectivity: Σύνδεση με ενδιάμεση βάση με SQL queries σε πρόσθετους πίνακες στη βάση δεδομένων του Inhouse ERP και συγχρονισμό των δύο συστημάτων.


Ροή Δεδομένων από το ERP στο e-Shop
Ροή Δεδομένων από το ERP στο e-Shop
Ροή Δεδομένων από e-Shop το στο ERP
Ροή Δεδομένων από e-Shop το στο ERP