Σύστημα διαχείρισης Αποθήκης (WMS)

Βελτιστοποιήστε την αποθήκη σας με ένα Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS).

Υποστηρίζει τις καθημερινές εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια αποθήκη. Όταν χρειάζεται να διαχειριστείτε πολύπλοκες λειτουργίες αλυσίδας εφοδιασμού, το WMS είναι το έξυπνο σύστημα διαχείρισης αποθήκης για εσάς. Το WMS δίνει τη δύναμη στα χέρια σας. Συνδυάζει πλήρη λειτουργικότητα σε μια λύση που είναι ευέλικτη, επεκτάσιμη και απίστευτα προσαρμόσιμη.

Το σύστημα διαχείρισης αποθήκης δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης βοηθώντας σας να ανταπεξέλθετε στις ανάγκες των πελατών σας. Σας δίνει τον πλήρη έλεγχο του αποθέματός σας, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε και να ελέγχετε την αποθήκη σε πραγματικό χρόνο. Διασφαλίζει ότι οι παραγγελίες σας ολοκληρώνονται έγκαιρα, ώστε να μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προσδοκίες των πελατών σας. Ένα WMS διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη διαχείριση των διαδικασιών εκτέλεσης παραγγελιών, από τη λήψη πρώτων υλών έως την αποστολή τελικών προϊόντων.

Για παράδειγμα, εάν οι πρώτες ύλες δεν παραλαμβάνονται σωστά ή αν τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί λάθος σε μια αποθήκη, η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να επιβραδυνθεί ή να διαταραχθεί. Τα WMS είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ότι αυτές οι διαδικασίες λειτουργούν ομαλά, παρακολουθώντας το απόθεμα και διασφαλίζοντας ότι τα αγαθά αποθηκεύονται και ταξινομούνται σωστά, καθώς και ότι αποστέλλονται και παρακολουθούνται με ακρίβεια. Υποστηρίζει τις καθημερινές εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια αποθήκη. Επιτρέπει τη κεντρική διαχείριση των εργασιών της αποθήκης, από την παρακολούθηση της ποσότητας των αποθεμάτων μέχρι την τοποθέτησή τους σε κατάλληλα σημεία μέσα στον αποθηκευτικό χώρο. Αναπτύχθηκε για την επιτάχυνση του χρόνου φόρτωσης-εκφόρτωσης, τη βελτίωση της εγκυρότητας του καταλόγου αποθεμάτων, τη βέλτιστη διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της παραγωγικότητάς της

Χαρακτηριστικά συστήματος WMS

Inhouse WMS Level I

1. Σχεδιασμός Αποθήκης

  • Θέσεις Αποθήκης (Διάδρομος – Ράφι)
  • Παρακολούθηση Αποθέματος (Λογιστικό – Διαθέσιμο)
  • Υποστήριξη Ιχνηλασιμότητας

Η δυνατότητα παρακολούθησης μιας παραγγελίας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, από τη στιγμή της παραγγελίας των προϊόντων μέχρι να φτάσουν στον πελάτη, είναι απαραίτητη για τις εταιρείες που θέλουν να εγγυηθούν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Το WMS παρέχει ορατότητα και ιχνηλασιμότητα όλων των προϊόντων, από την αποστολή τους από τον προμηθευτή έως την παράδοσή τους στον πελάτη. Το σύστημα παρέχει πλούσια δεδομένα για παρακολούθηση και ανίχνευση προϊόντων, αναφορά αποκλίσεων, διαχείριση προβλημάτων, διαδικασίες επιστροφών, διαχείριση προμηθευτών και άλλες σημαντικές λειτουργίες για πιο έξυπνη διαχείριση αποθήκης.

2. Διαχείριση Παραγγελιών

  • Παραγγελίες Πελάτων
  • Παραδόσεις
  • Παραγγελίες Προμηθευτών
  • Παραλαβές

Το υποσύστημα των παραγγελιών Προμηθευτών-Πελάτων, έχει πρόσβαση σε όλες της παραγγελίες Προμηθευτών-Πελάτων. Το υποσύστημα παρέχει προβολές ανά ημερομηνία παραλαβής Προμηθευτή, Πελάτη, Αποθηκευτικό χώρο ή υποκατάστημα. Το σύστημα καταγράφει τον χειριστή ο οποίος εκτελεί τις παραλαβές-αποστολές και τον χρόνο της παραλαβής. Το σύστημα αναγνωρίζει και υποστηρίζει όλα τα είδη barcode (EAN CODE-128 κτλ.) καθώς και προγραμματισμό με ειδικές λειτουργίες για αναγνώριση εργοστασιακών κωδικών (Lot-Number- Ημερομηνία λήξης κλπ.). Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών barcodes ανά συσκευασία. Το σύστημα διαχείρισης έχει την δυνατότητα παρακολούθησης ζυγολογίου την εκτύπωση και δημιουργία εσωτερικών barcode ή να τυπώσει ετικέτες για τα είδη και την ποσότητα που παραλαμβάνει ο χειριστής (Ζυγιστικές Μηχανές). Η Παραλαβή-Αποστολή μπορεί να είναι μερική ή ολική και μπορεί να κρατήσει την υπόλοιπη παραγγελία σε εκκρεμότητα (back order) ή να ακυρώσει την υπόλοιπη παραγγελία με τη βοήθεια του συστήματος εξουσιοδότησης που διαθέτει. Επίσης υποστηρίζει την σύνδεση φωτογραφίας με την παραγγελία.

3. Συλλογή (Picking) και Συσκευασία (Packing)

Το σύστημα μπορεί να εκτελέσει εντολές Picking-Packing για όλους τους σκοπούς για τους οποίους απαιτείται φόρτωση, πώληση και ενδοδιακίνηση. Οι εντολές picking ελέγχονται βάσει όλων των παραμέτρων όπως: χρονοπρογραμματισμός, διαθεσιμότητα ειδών, επάρκεια πόρων. Επίσης, υποστηρίζεται και δημιουργία ελεύθερων εντολών picking. Όλες οι κινήσεις δημιουργούν αυτόματα παραστατικά στο ERP σύστημα. Το picking γίνεται με φορητά τερματικά. Υπάρχει αναγνώριση χρήστη και δρομολόγηση εντολών ανά χρήστη, αποθήκη και τερματικό. Δίνεται σειρά επιλογής ειδών, βάσει αποθήκης, διαδρόμου, ραφιού και ειδικών χαρακτηριστικών. Δυνατότητα δημιουργίας μαζικής, συνολικής φόρτωσης, ομαδοποίησης ειδών και picking για πολλές παραγγελίες-εντολές picking. Υποστήριξη όλων των τύπων Barcode και αναγνώριση ειδικών χαρακτηριστικών, όπως ημερομηνιών λήξεων, παρτίδων κτλ. στις εντολές picking. Χρήση οποιουδήποτε μοντέλου επιθυμεί ο χρήστης FiFο, LiFo κτλ. Είσης υποστηρίζονται εντολές picking παραγωγής βάσει συνταγής, για την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων.

4. Απογραφή

Το υποσύστημα της Απογραφής καλύπτει την γρήγορη και εύχρηστη απογραφή. Δυνατότητα αναλυτικών και συνοπτικών απογραφών. Παρέχει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών καταγραφής αποθεμάτων

Πρόσθετες Λειτουργίες συστήματος WMS

Inhouse WMS Level II

5. Αποθήκευση


Μετά την παραλαβή των ειδών, τα είδη δρομολογούνται προς Αποθήκευση. Η θέση αποθήκευσης μπορεί να είναι προτεινόμενη από το σύστημα, βάσει προσδιοριστικών χαρακτηριστικών του είδους ή της κατηγορίας των ειδών. Υποστηρίζονται και εναλλακτικές θέσεις αποθήκευσης. Το υποσύστημα υποστηρίζει και ειδικές θέσεις αποθήκευσης, (πχ Ειδικό θάλαμο ελεγχόμενης θερμοκρασίας, κτλ.), όπως και προσωρινούς χώρους αποθήκευσης και μέρες ωρίμανσης προϊόντων. Υπάρχει δυνατότητα να οριστούν διακριτές θέσης αποθήκευσης ανά μερίδα, ημερομηνίες λήξης, ομοειδών προϊόντων, κτλ.

6. Ανασυσκευασία

Με την δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών συσκευασιών ανά είδος, έχουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ανασυσκευασίες ειδών σε οποιοδήποτε επίπεδο. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε σετ προϊόντων τα οποία να δημιουργούνται από συγκεκριμένο αριθμό ποσοτήτων για κάθε είδος.

7. Φόρτωση

Το υποσύστημα των φορτώσεων μπορεί να λειτουργήσει βάσει εντολών φόρτωσης ή με νέα ελεύθερη εντολή. Υποστηρίζει προετοιμασία φόρτωσης βάσει χρονοπρογραμματισμού, ειδικών χαρακτηριστικών ή διάθεσης πόρων (Ειδικά ηλεκτρικά κλαρκ για ογκώδη και βαρέα, κτλ). Υποστηρίζει ράμπες φόρτωσης και αναμονής για την προετοιμασία φορτώσεων και για τον σωστό χρονοπρογραμματισμό των φορτώσεων και των αναμονών φόρτωσης. Έχει την δυνατότητα ελέγχου όγκου και βάρους βάσει χαρακτηριστικών του οχήματος φόρτωσης

8. Διαχείριση Γραφείου Κίνησης

  • Εργασίες Αποστολής
  • Εργασίες Παράδοσης
  • Διαχείριση Δρομολογίων


Προγραμματίσετε τα φορτηγά, τους οδηγούς και τις παραδόσεις για να μειώσετε το κόστος μεταφοράς αλλά και να μεγιστοποιήσετε την αξιοποίηση των φορτηγών σας. Εφαρμόστε τον άμεσο προγραμματισμό των εντολών φόρτωσης για τα φορτηγά και τους οδηγούς .Εφαρμόστε παραλαβές & αποστολές χωρίς αποθήκευση (cross – docking).