Δραστηριότητες

Η In-house Solutions Α.Ε. αναλαμβάνει την πλήρη ολοκλήρωση έργων που ξεπερνούν τα παραδοσιακά πλαίσια του προμηθευτή Software και εξοπλισμού Hardware, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με τον πληρέστερο τρόπο ακόμα και στις πλέον εξειδικευμένες μηχανογραφικές απαιτήσεις όπως :

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, εμπλουτισμένη με σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνολογίες.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογών συλλογής στοιχείων (Data Collection) με ασύρματα φορητά τερματικά χειρός.
 • Υπηρεσίες Συμβούλων Επιχειρήσεων (Consulting) σε θέματα Πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών με Μελετών Σκοπιμότητας Έργων Πληροφορικής.
 • Συμμετοχή σε μικρά και μεγάλα Κοινοτικά Προγράμματα Πληροφορικής.
 • Διοικητική ευθύνη έργου, Υποστήριξη έργου (Project Management and Support).
 • Φιλοξενία Internet (web Hosting).
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce).
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη σε επίπεδο Software και Hardware.

Η In-house Solutions Α.Ε. πέρα από τις κλασσικές εφαρμογές της Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης, έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σημαντική εμπειρία στην εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων όπως :

 • Διαχείριση Εμπορευμάτων σε χρώμα / μέγεθος.
 • Πλήρη διαχείριση Υποκαταστημάτων και Λιανικών Πωλήσεων.
 • Διαχείριση Αυτόματης Παραλαβής, Αποθήκευσης και Διακίνησης Εμπορευμάτων.
 • Εφοδιασμοί / Τροφοδοσία Πλοίων.
 • Διακίνηση Transit – Τελωνείο / Εναποθέσεις.
 • Πρακτορεύσεις Πλοίων / Αφίξεις – Εξοδολόγια.
 • Παρακολούθηση Εκδοτικού Οίκου.
 • Διαχείριση Project.
 • Διαχείριση Αποθήκης Containers.
 • Διαχείριση Στόλου Αυτοκινήτων.
 • Διαχείριση Συνεργείου Αυτοκινήτων.
 • Διαχείριση Ανταλλακτικών.
 • Έρευνα Αγοράς.
 • Παρακολούθηση κυκλώματος Franchising.
 • Διαχείριση Super Market.
 • Διαχείριση Ομίλου Εταιρειών.
 • Διαχείριση Φινιστηρίων / Βαφείων.
 • Διαχείριση Επεξεργασίας Film.
 • Διαχείριση Οινοπαραγωγής / Τεχνικές Προδιαγραφές.
 • και άλλα ακόμη πληροφοριακά συστήματα για τα οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες από τον Κατάλογο Εφαρμογών της εταιρείας.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα έχουν αναπτυχθεί από το Τμήμα Λογισμικού της In-house Solutions με τον ίδιο βασικό κορμό το In-house Application Engine και μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα σε γραφικό (Windows) περιβάλλον ή μη (DOS).