Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΕΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

In-house Solutions Α.Ε.
Εταιρεία παροχής
ολοκληρωμένων
μηχανογραφικών λύσεων


Παναγή Τσαλδάρη 123
176 76 Καλλιθέα

Τηλ: 2109536935
(4 γραμμές)

Fax: 2109533450

Email:info@inhouse.gr

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Εξοπλισμός και Συστημικό Λογισμικό (Hardware & System Software )

Το άρτια στελεχωμένο Τεχνικό Τμήμα της In-house Solutions, αναλαμβάνει υπεύθυνα την πλήρη κάλυψη των πληροφοριακών συστημάτων του πελάτη και εξασφαλίζει την όσο το δυνατό την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε συνδυασμό με την ορθολογιστική εκμετάλλευση τους. Η κάλυψη αυτή προσφέρεται είτε μέσω Ετησίων Συμβολαίων Συντήρησης /Προτεραιότητας είτε με κατά περίπτωση εξυπηρέτηση.

Περιληπτικά, το Τεχνικό Τμήμα είναι σε θέση να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμό και προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων.

 • Σχεδιασμό και εγκατάσταση σύγχρονης δομημένης καλωδιακής υποδομής κτιρίων (Data).

 • Εγκατάσταση Hardware & System Software. Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση αυτού.

 • Φιλοξενία Web Hosting στους δικούς της Web Servers.

Εκπαίδευση (Training)

Η In-house Solutions προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους χώρους της ή στους χώρους των πελατών της.

Περιληπτικά, είναι σε θέση να προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Εκπαίδευση χειριστών Η/Υ ( PC’s ).
 • Εκπαίδευση χειριστών σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα της.
 • Εκπαίδευση χειριστών σε διεθνή “πακέτα” Software. (Ms Office κ.α)
 • Εκπαίδευση στελεχών Μηχανογράφησης.
 • Εκπαίδευση χειριστών σε θέματα Internet Browsing – e-mail.
 • Εκπαίδευση σε System Software & Operating Systems (Win NT, Novell, Win IIS Server κ.α.)
 • Εκπαίδευση σε θέματα Δικτύων και τηλεπικοινωνιών.
Copyright 2008 ® In-house Solutions Α.Ε., All rights reserved.  -  Designed & Developed by